banner
banner

DefibrilátoryDefibrilátory a ich využitie

 

Viete čo je AED a na čo je potrebný?

 

AED - automatický externý defibrilátor. Je to prenosný prístroj, ktorý sa používa pri fibrilácii srdca - teda pri náhlej poruche srdcového rytmu, resp. zástave srdca. Spomínaný defibrilátor prostredníctvom elektrických výbojov, ktoré vytvára, dokáže výrazne zvýši pravdepodobnos úspešného oživenia človeka.

 

Využívanie lekárskeho prístroja - defibrilátora - v dnešnej dobe už nie je žiadnou novinkou. Stretnú sme sa s ním mohli už ako malí, napríklad vo filmoch kde bola scéna s oživovaním pacienta.

 

Defibrilátor má za sebou už nejakú tú históriu. Predchodca dnešného defibrilátora sa začal využíva už v prvej polovici 20. storočia. Neskôr sa jeho výroba a používanie nielen zdokonažovala, ale aj rozširovala.

 

Kde sa môžeme stretnú s automatickým externým defibrilátorom?

 

V dnešnej dobe už okolo defibrilátora možno prechádzame bez toho, aby sme o tom vedeli, alebo si ho všimli. Automatické externé defibrilátory sa začali umiestňova aj na miesta, kde zvykne by väčšia koncentrácia žudí.

 

Automatické defibrilátory bežne využívajú záchranári, hasiči aj policajti, môžu sa však nachádza aj v našej obci. Prístroj je vždy označený, zväčša zelenou nálepkou s označením AED a bleskom uprostred srdca. Prístroj je navrhnutý tak, aby ho vedeli použi aj laici.

 

Môžeme ho nájs napríklad aj v nákupných centrách, letiskách, vežkých firmách, školách, poštách divadlách a podobne. Sú umiestňované na lokality, kde je k ním žahký prístup. V prípade potreby použitia ho nájdeme v chránenej schránke, s určitou poistkou - podobne ako bývajú umiestnené napr. hasiace prístroje alebo vo vlakoch núdzové brzdy.

 

Zvýšený počet prístrojov AED na navštevovaných a obývaných lokalitách je z taktického dôvodu. Pri zástave srdca je nutné poda prvú pomoc prostredníctvom kardiopulmonálnej resuscitácie - KPR (známej aj ako masហsrdca). Poskytnutie KPR v kombinácii s prístrojom AED výrazne zvyšujú šancu na obnovu srdcovej činnosti.

 

Ak sa niečo stane a máme v blízkosti prístroj AED - čo nám oznámi napríklad aj operátor na tiesňovej linke - je vhodné (ak máme takú možnos) po prístroj zájs a použi ho. Operátor nás bude navigova od spôsobu ako ho získa, až po manipuláciu s AED.

 

Z dlhoročnej praxe vyplynulo, že v mnohých prípadoch mohli pacienti s fibriláciou srdca či náhlou zástavou preži. Keby sa defibrilátor v daných situáciách použil skôr, ako stihla prís pomoc, pravdepodobnos prežitia by bola vyššia. Práve preto vznikla potreba umiestňovania AED.

 

AED môžu by automatické a poloautomatické tzv. semiautomaty.

Rozdiel medzi nimi je ten, že pri poloautomatickom nás prístroj hlasovými signálmi vyzve na stlačenie tlačítka aby prístroj dal výboj resuscitovanej osobe, zatiaž čo automat tento výboj dá sám bez nutnosti stlačenia tlačítka.

 

Nemusíme sa bᝠani manipulácie s prístrojom bez inštrukcií cudzej osoby. Pri prístroji nájdeme jednoduchý návod, s ktorým si pomôžeme pri jeho použití. Navyše nás bude navigova sám prístroj. Základom použitia prístroja je jeho zapnutie a nalepenie nálepiek na určené miesta. Potom už prístroj sám sníma funkciu srdca a vyhodnocuje či je elektrický výboj potrebný.

 

Varovné signály, že naše srdce nie je v poriadku.

 

Málokedy si uvedomujeme, že srdcové zlyhávanie nemusí by iba náhle. Postupné, chronické zlyhávanie má svoje príznaky. Patrí k nim napríklad únava, vyčerpanie, opuchy tela, dýchavičnos, nechutenstvo, potreba viac moči (hlavne v noci) či naopak - zadržiavanie a hromadenie vody v tele.

 

V prípade, že na sebe alebo svojom blízkom spozorujete uvedené príznaky, navštívte lekára. Uvedené signály môžu by príznakmi rôznych iných ochorení, nie nutne srdcového zlyhávania.

 

Môže ním by napríklad aj chronické zlyhávanie obličiek, pri ktorom je vo vyššom štádiu nevyhnutné využíva dialýzu. Skorým diagnostikovaním obličkovej choroby sa dá neodvratné zlyhanie obličiek oddiali.

 

Možno sa už niektorí z nás stretli s heslom, že najlepšia liečba je prevencia.  Tejto múdrej vete dá iste väčšina z nás za pravdu. Aj pri vykonávaní prevencie je však vhodné by opatrný a naše postupy konzultova s odborníkmi.

 

Na záver by sme si všetci mohli vzia k srdcu fakt, že keď už sa s naším telom niečo deje, nestačí počka, kým to samo prejde. Väčšinou sa to totiž nedeje len tak. A keď už sa niečo začalo dia, neprejde to iba tak... samo - väčšinou je tomu treba nejakým spôsobom pomôc.

 


Filter produktov
Výrobcovia
 Instramed  LIFEPAK  Neuvedený  SAVER  Schiller  ZOLL
Zobrazi všetky položky filtra    Resetova filter

20 produktov

  

VÍTA VÁS ASISTENT VYHźADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobrazi porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obžúbené položky.
Zobrazi obžúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupova Pokračova do košíka