banner
banner

Súbory cookie

 

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako tento internetový obchod používa súbory cookie a podobné technológie v zmysle smernice EÚ o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách.

S ciežom zabezpeči riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory - cookie.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, vežkos písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádza.

 

Ako používame súbory cookie?

Táto webová lokalita používa internetovú analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnos Google, Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. cookies, ktoré predstavujú textové súbory umiestnené vo vašom počítači. Ich účelom je pomôc analyzova spôsoby využitia internetovej stránky zo strany používatežov. Informácie o použití stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré takýto súbor vytvorí, sa odošlú spoločnosti Google a budú uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google využije tieto informácie na hodnotenie využitia internetovej stránky. Výsledkom hodnotenia sú správy o aktivitách na internetovej stránke pre jej správcov. Google takisto poskytuje ďalšie služby, ktoré sa týkajú aktivít na internetových stránkach a využívania internetu. Google môže poskytnú tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo v prípade, ak tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Google nebude spája vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má vo svojich archívoch. Použitie súborov „cookie“ môžete odmietnu zvolením príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môc plnohodnotne využíva tieto stránky. Používaním týchto internetových stránok dávate svoj súhlas k spracovaniu vašich údajov spoločnosou Google takým spôsobom a na také účely, ako je uvedené vyššie.

 

Ako kontrolova súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolova a/alebo zmaza podža uváženia. Môžete vymaza všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastavi tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musie pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravova niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungova.

 

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovatežných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcie urobi, môžete si vybra a odmietnu alebo zablokova cookies tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Berte na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používa cookies, bude potrebné ich aktívne vymaza alebo zablokova. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnu alebo vymaza takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu alebo internetového prehliadača.

 

Informácia o používaní cookie

Nad touto webovou lokalitou sa vám zobrazí informácia o používaní súborov cookie. Kliknutím na akceptáciu (zelená ikonka) sa do vášho počítača uloží súhlas (cookies s názvom cooki_akcept a hodnotou 1), ktorý bude platný 365 dní od udelenia súhlasu alebo zmazania cookie. Následne vás webová lokalita vyzve pre opätovné udelenie súhlasu.

VÍTA VÁS ASISTENT VYHźADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobrazi porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obžúbené položky.
Zobrazi obžúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupova Pokračova do košíka