banner
banner
KATALÓG PRODUKTOV


COVID-19 IgG/IgM TEST

COVID-19 IgG/IgM TEST

Tento tovar už nie je dostupný.
Kód produktu:Ig01 , Výrobca:Neuvedený

Popis produktu

Test COVID-19 IgG/IgM

 

TEST je založený na imunoanalýze s laterálnym prietokom (lateral flow immunoassay) na kvalitatívnu detekciu a diferenciáciu protilátok IgG a IgM proti koronavírusu SARS-CoV-2 zo vzorky žudskej krvi, séra alebo plazmy. Test je určený na skríningové vyšetrenie, len na profesionálne použitie in vitro (t.j. test nie je určený na domáce testovanie) a slúži ako pomôcka pri diagnostike ochorenia COVID-19.

Výsledok testu ukáže, či testovaná osoba v minulosti (IgG protilátky) prekonala alebo neprekonala vírusové ochorenie COVID-19 a či u nej v súčasnosti (IgM protilátky) prebieha vírusové ochorenie COVID-19 alebo je už zdravý.

______________________________

Testovaná vzorka - 1 až 2 kvapky krvi odobratej z prsta, krvného séra alebo krvnej plazmy.

 

Princíp testu 

 

- Testovacia kazeta obsahuje rekombinantný antigén SARS-CoV-2 konjugovaný koloidným zlatom a kontrolný konjugát protilátok značený koloidným zlatom. Nitrocelulózová membrána obsahuje dve testovacie zóny IgG a IgM a jednu kontrolnú zónu C. Testovacia zóna IgG obsahuje monoklonálnu anti-IgG protilátku na detekciu IgG anti-SARS-CoV-2. Testovacia zóna IgM obsahuje monoklonálnu anti-IgM protilátku na detekciu IgM anti-SARS-CoV-2. Kontrolná zóna C obsahuje protilátku na kontrolu kvality.

Do okienka S nakvapkáme vzorku: krv, sérum alebo plazma a zrieďovací roztok. Vzorka migruje kapilárnym vzlínaním cez kazetu.

Ak sú vo vzorke prítomné IgG protilátky špecifické pre vírus SARS-CoV-2, budú sa viaza na konjugáty SARS-CoV-2, čím sa vytvorí červený prúžok v zóne IgG.

Ak sú vo vzorke prítomné IgM protilátky špecifické pre vírus SARS-CoV-2, budú sa viaza na konjugáty SARS-CoV-2, čím sa vytvorí červený prúžok v zóne IgM.

Neprítomnos červených prúžkov v testovacích zónach IgG a IgM naznačuje negatívny výsledok.

Kontrolná zóna C na testovacej kazete slúži na potvrdenie správnej funkcie testu a znamená, že bol pridaný správny objem vzorky a došlo k vzlínaniu cez kazetu. Ak sa v kontrolnej zóne C neobjaví prúžok, výsledok testu je neplatný a vzorka sa musí znova otestova pomocou inej testovacej kazety.

 

Presnos testu 

 

- Špecificita 100%, Senzitivita 90%.

Tento test sa používa na diagnostiku in vitro a používa sa iba na kvalitatívnu detekciu protilátok IgG alebo IgM proti koronavírusu SARS-CoV-2 vo vzorkách krvi a nemôže ís o kvantitatívnu detekciu. Pozitívne alebo negatívne výsledky iba naznačujú prítomnos alebo neprítomnos protilátok IgG alebo IgM špecifické pre vírus SARS-CoV-2 vo vzorkách krvi, ale nemôžu sa použi ako jediné kritérium na stanovenie infekcie vírusom SARS-CoV-2. Pre komplexné posúdenie je potrebné použi aj iné diagnostické metódy.

Ak u pacienta pretrvávajú príznaky, aj keď výsledok testu je negatívny alebo nereaktívny, odporúča sa znova odobra vzorku o niekožko dní neskôr alebo použi alternatívny testovací postup. 

Test stanoví negatívny výsledok, ak sa v čase testovania vo vzorke nenachádzajú protilátky proti koronavírusu SARS-CoV-2.

 

Výhody testu COVID-19 IgG/IgM TEST

 

Jednoduché a rýchle použitie.
Okamžitý výsledok už z jednej kvapky krvi.
Spožahlivý výsledok.
Výsledok do 15 minút.

 
VÍTA VÁS ASISTENT VYHźADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobrazi porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obžúbené položky.
Zobrazi obžúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupova Pokračova do košíka